a20.png

Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou v roku 2016.

Skúsený kolektív pracovníkov je schopný reagovať na špeciálne požiadavky zákazníka. Projekčná skupina navrhne zákazníkovi optimálny typ alebo konfiguráciu z hľadiska potrebných parametrov a požiadaviek zákazníka, i z hľadiska ekonomickej efektívnosti a účelnej využiteľnosti.

Firma sa zaoberá poskytovaním služieb v nasledujúcich oblastiach:

1. elektromontážne práce od „A“ do „Z“:

 • zriadenie elektroinštalačných rozvodov,
 • elektrické rozvodné skrine /dodávka a montáž/,
 • bleskozvody /dodávka a montáž/,
 • vykonanie odborných technických prehliadok a skúšok elektr. zariadení a bleskozvodov,
 • projektová dokumentácia.

2. slaboprúdová oblasť /dátová /:

 • zriaďovanie slaboprúdových rozvodov /telefónnych a dátových – štruktúrované siete/,
 • projektová dokumentácia.

3. priemyselná televízia:

 • montáže rozvodov priemyselnej televízie,
 • CCD kamery a príslušenstvo /dodávka a montáž/,
 • objektívy a optické príslušenstvo /dodávka a montáž/,
 • polohovacie hlavice /dodávka a montáž/,
 • riadiace jednotky /dodávka a montáž/,
 • zariadenia pre prenos a úpravu videosignálu /dodávka a montáž/,
 • monitory a videoprojektory /dodávka a montáž/,
 • záznamové zariadenia /dodávka a montáž/,
 • špeciálne televízne systémy /dodávka a montáž/,
 • projektová dokumentácia.

4. elektrické zabezpečovacie systémy:

 • montáže rozvodov zabezpečovacích systémov,
 • ústredne EZS /dodávka a montáž/,
 • komunikátory EZS /dodávka a montáž/,
 • software pre diaľkové ovládanie EZS s možnosťou videozáznamov /dodávka a montáž/,
 • prístupové systémy /dodávka a montáž/,
 • projektová dokumentácia.

5. elektrické vykurovanie:

 • stropné sálavé elektrické panely – energeticky najúspornejšie /dodávka a montáž/,
 • nástenné elektrické panely-pevné konvektory /dodávka a montáž/,
 • podlahové elektrické vykurovanie /dodávka a montáž/,
 • výpočet tepelných strát,
 • projektová dokumentácia.

ref6.png

KR PZ SR Košice,

Komunitné centrá Družstevná, Jarovnice,

ZŠ Budimír,

ZŠ Krosnianská Košice,

ZŠ Starozagorská Košice,

Detský domov v Košiciach Nad Jazerom

a iné ...

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.